Aktualności
23.09.2022

Krzysztof Malesa - Prelegentem Merytorycznym 23. Konferencji Branży Ochrony

Kolejnym prelegentem merytorycznym 23. Konferencji Branży Ochrony będzie Pan dr Krzysztof Malesa, członek zarządu, dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w Microsoft Polska.

Krzysztof Malesa – ekspert w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz odporności. W latach 2010-2021 pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Był m. in. szefem polskiej delegacji w Komitecie Planowania Cywilnego NATO oraz krajowym delegatem w grupie roboczej przygotowującej Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie odporności podmiotów krytycznych (CER).
Krzysztof Malesa jest absolwentem studiów bałtystycznych w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki na Unwersitecie Warszawskim, na którym uzyskał też stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jest tłumaczem przysięgłym języka litewskiego. W zarządzie polskiego oddziału Microsoft pełni funkcję dyrektora ds. strategii bezpieczeństwa (National Security Officer).

Zapraszamy do udziału w 23. Konferencji Branży Ochrony "Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego" zaplanowanej w dniach 6-7 października br. w Jachrance koło Warszawy.

Rejestracja:

https://konferencjapio.pl/zarejestruj-sie/