Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w 23. Konferencji Branży Ochrony pod tytułem „Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: www.konferencjapio.pl/zarejestruj-sie gdzie możecie Państwo zapoznać się z ofertą oraz pobrać karty potwierdzenia uczestnictwa.

 

 
Aktualności
22.09.2022

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach - Prelegentem Merytorycznym 23. Konferencji Branży Ochrony

 

Kolejnym prelegentem merytorycznym 23. Konferencji Branży Ochrony będzie Pan mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej.

Prezes Zarządu firmy Safety Project sp. z o.o., zajmującej się audytami i szkoleniami z obszaru bezpieczeństwa w tym antyterrorystycznego. Pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE.

Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu ERASMUS.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie obronił w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej.

Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA, kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego.

Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego.

Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do rejestracji:

www.konferencjapio.pl/zarejestruj-sie