Aktualności
09.01.2024

Obowiązkowe Szkolenie Rzeczoznawców - 09.01.2024 r.

Dziś o godzinie 9.00 rozpoczęło się coroczne szkolenie Rzeczoznawców PIO.

Szkolenie prowadzi Pan Przemysław Wiktorek - wieloletni funkcjonariusz Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, obecnie współwłaściciel Agencji Bezpieczeństwa Konsumenckiego.
Podczas szkolenia, które otworzył Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony, Marcin Pyclik odbyło się uroczyste ślubowanie nowych rzeczoznawców:

-Pana płk SOP Jarosława Cymerskiego

-Pana Andrzeja Bereckiego

-Pana Przemysława Wiktorka.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikaty i legitymacje Rzeczoznawców PIO. W kilkugodzinnym szkoleniu wzięli udział Rzeczoznawcy Polskiej Izby Ochrony z całej Polski.