Aktualności
03.10.2022

Pożegnanie śp. Pana Zbigniewa Pluciaka

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Zbigniewa Pluciaka,  Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych.

Pan Zbigniew Pluciak był Z-cą Kierownika Sekcji Minersko – Pirotechnicznej Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji, dodatkowo w tej samej placówce pełnił stanowisko Kierownika Sekcji Minersko – Pirotechnicznej i Eksperta Sekcji Szkoleniowo – Szturmowej Wydziału Szkoleniowo-Snajperskiego.

W Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji był Radcą Koordynatorem Krajowym ds. Minersko-Pirotechnicznych.

Z rodziną oraz bliskimi zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i Członkowie Polskiej Izby Ochrony.