Aktualności
18.05.2023

Wystąpienie Polskiej Izby Ochrony do MSWiA w sprawie konwojowania wartości pieniężnych

Informujemy, że w dzisiejszym mailingu do Członków Polskiej Izby Ochrony, opublikowana została interpretacja Komendy Głównej Policji dotycząca rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 15 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dzu. 2021 r. Poz. 1739) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001739/O/D20211739.pdf